Realizační tým HC RT TORAX Poruba 2011

Hlavní trenér:Jiří Šejba
Asistent trenéra:David Moravec
Trenér brankářů:Adam Vrba
Kondiční trenér:Tomáš Bystroň
Vedoucí týmu / kustod:Jan Dresler
Masér:Jan Zimmer
Kustod:Matěj Sirotek