HC RT TORAX je správné místo pro sportovní vyžití dětí

HC RT TORAX je správné místo pro sportovní vyžití dětí

Romana Opatová, 08.07.2019

V každém ročníku HC RT TORAX se pohybuje okolo 15–20 hráčů a hráček. Dohromady je to více než 150 dětí, které si pod vedením trenérů plní svůj sen – stát se hokejistou. Dětské sny se pochopitelně časem mění, a tak si některé děti najdou jinou zábavu, jiný sen a své hokejové kamarády opustí. Naopak nově příchozí děti, zejména ty mladší, se k partě malých hokejistů přidávají a rozšiřují tak jejich řady.

Hlavním cílem RT TORAX je vychovávat kvalitní hokejisty. Oddíl ale současně nabízí tento sport všem dětem, které o něj projeví zájem. Rodiče se nemusí obávat, že by museli investovat do výstroje, která by třeba za pár měsíců zůstala ležet ladem. Nemusí se ani bát, že by neskloubili své pracovní povinnosti s tréninky svých dětí. Oddíl poskytuje dětem zápůjčku výstroje, tréninky pro nejmenší děti jsou v podvečerních hodinách a starší mohou navštěvovat sousední školu s přizpůsobenou výukou. Nábor do oddílu je celoroční, není nutné hlídat konkrétní termín nebo akci, stačí jen kontaktovat trenéry, domluvit se na první návštěvě tréninku, zapůjčení výstroje a je to!

Jak to konkrétně v oddíle s menšími dětmi probíhá, jsme se zeptali trenéra p. Jiřího Trembáče (na fotce vpravo), který je v sezóně 2019/20 odpovědný za koncepci všech ročníků nejmenších dětí až do 5. třídy.

Máme aktuálně před sebou prázdniny, ale po nich hned září, což je období, kdy rodiče svým dětem hledají kroužky, sporty apod. na následující školní rok. Co může oddíl dětem nabídnout?
První a nejdůležitější věc, kterou dětem nabízíme je zábava. Zábava v podobě tréninků a her na ledě, v tělocvičně a na různých dalších sportovištích jako jsou fotbalové a hokejbalové hřiště, skákací trampolíny, exkurze hasičské a vojenské základny a další.
Hráče a hráčky pak od 3. třídy také každý rok čeká výjezdní letní soustředění, kdy se propojí tréninkové aktivity se spoustou zábavy a zážitků.
Snažíme se, aby děti u nás našly nový kolektiv svých vrstevníků, nové kamarády, se kterými se budou společně potkávat na různých akcích, a to nejen ve výstroji na ledě. Oddíl také nově příchozím dětem nabídne k zapůjčení kompletní hokejovou výstroj, a to zcela zdarma, takže rodičům ušetří prvotní náklady, a děti si tak mohou hokej kdykoli vyzkoušet a zjistit, jaká je to zábava.
Od nového školního roku se také rozjíždí projekt výraznější spolupráce našeho oddílu se základní školou Dětská, což bude pro naše hráče představovat patřičné výhody.

Co děti na tréninku čeká?
Když budu mluvit o nejmladší kategorii, tedy o naší přípravce, tak děti v téhle kategorii budou mít v hlavní části sezóny – září až březen – 3 tréninkové jednotky na ledě a 1 tréninkovou jednotku v tělocvičně nebo na jiném sportovišti, protože my se nesnažíme vychovávat jen kvalitní hokejisty, ale chceme v dětech vybudovat kladný vztah ke sportu, který je bude provázet po celý další život.
Co se týče náplně tréninků, tak zjednodušeně se dá označit našim klubovým heslem, a to: TRÉNINK HROU. Podrobněji to znamená, že schopnosti a dovednosti, které by měl malý sportovec, hokejista postupně ovládat, rozvíjíme pomocí různorodých her, soutěží, protože věříme, že děti se nejrychleji učí, když je daná činnost baví a naplno pohltí.
Děti samozřejmě nejen trénují, všechny ročníky hrají zápasy v rámci svazové soutěže s dalšími oddíly z blízkého okolí, případně si měří síly a dovednosti na samostatných turnajích. V případě zájmů rodičů lze s dětmi vycestovat na turnaj do vzdálenějších míst. Malé děti si s námi vyzkoušejí svou možná první cestu bez rodičů, nocleh s kluky v týmu apod. To vše samozřejmě pod řádnou péčí nás trenérů a vedoucích týmů.

Děti většinou preferují více koníčků nebo sportů najednou. Jaká je v tomto ta správná hranice, aby z dítěte vyrůstal hokejista? Dá se hokej kombinovat s jiným sportem či jiným dalším koníčkem?
To, že mají děti další koníčky či sporty v tomhle věku jedině kvitujeme, jak jsem se již zmínil u předchozí otázky, tak chceme mít z dětí co nejvšestrannější sportovce a k tomu jim samozřejmě mohou pomoci i další sporty. S rodiči se poté vždy snažíme najít ten správný poměr všech aktivit tak, aby se mohly děti náležitě hokejově rozvíjet. V dnešní době je spíše problémem, že děti mají pohybu celkově méně, než tomu bylo kdysi, a proto jsme rádi za všechny aktivní rodiče, kteří se pro své děti vytvářejí další sportovní aktivity.
Kdybych ale mohl prostřednictvím tohoto rozhovoru zmínit své přání, přál bych si, aby se děti ve svém volném čase opět scházely na „plácku“ a tam si jakoukoli hru utvářely samy. Samy se domlouvaly, co si zahrají, kdo bude s kým hrát a všechny další problémy, které z hry plynou, si řešily mezi sebou. Jednoduše řečeno – kdyby se mezi naše děti vrátily spontánní hry, které by vycházely z nich samotných.

Jak je aktuálně velká základna nejmenších hráčů? V loňském roce se RT TORAX účastnil dvou celorepublikových náborů a na jaře i jednoho vlastního. Jaká byla na tyto akce odezva mezi rodiči a dětmi?
V loňské sezoně jsme se prostřednictvím náborů a poctivé práce dostali k počtu 50 hráčů v kategorii přípravky, což je krásné číslo, ale věříme, že se naše základna bude neustále rozrůstat každým rokem o další nové členy. Když se zastavím u náboru jak ze strany Svazu, tak našeho klubového, zaznamenali jsme jen pozitivní ohlasy. Náš klubový nábor jsme si zpestřili tím, že jsme byli s dětmi nejen na ledě, ale poté i v tělocvičně, kde jsme další hodinu hráli hry a různé soutěže, takže si i děti, kterým ještě bruslení dělalo problémy, tuto akci náležitě užily a rodiče na vlastní oči viděli, jaká zábava a pozitivní atmosféra na našich trénincích vládne.
Rodiče na této akci také nezůstali zkrátka, jelikož naše vedení jim připravilo opravdu bohaté občerstvení, a tak bylo o všechny návštěvníky příkladně postaráno.

V bezprostřední blízkosti stadiónu RT TORAX je ZŠ Dětská, dlouhodobě nazývána jako sportovní. Teprve letos ale po dlouhé době bude tento přívlastek ten pravý! Jaká spolupráce je připravena pro nadcházející školní rok?
Ano, to je pravda, pro příští rok se obnovuje hlubší spolupráce se ZŠ Dětská, která našim hráčům, docházejícím na tuto základní školu přinese značné výhody. V kategorii 3. a 4. třídy by to měl být jeden ranní trénink (ve středu) a v kategorii 5. a 6. třídy dokonce dva ranní tréninky (úterý a čtvrtek), kdy hráči trénink absolvují místo volitelného předmětu ve škole.
Výhoda, která z toho pro tyhle hráče bude vyplývat je, že místo odpoledního tréninku budou mít hráči volno a mohou se tak věnovat jiným koníčkům, sportům, či studiu.
Náš oddíl také zařídí, že trenér, který bude mít trénink na starosti, odvede po tréninku děti zpět do školy, takže se rodiče nemusí obávat, že by někde zabloudily.
Nespornou výhodou pro hráče navštěvující ZŠ Dětská také bude to, že se náš klub rozhodl dát každému hráči navštěvujícímu tuto základní školu jednu hokejku na sezónu zdarma. Pro hráče v hodnotě 2.000,- Kč a pro brankáře v hodnotě 3.000,- Kč.
Pro další školní roky se určitě bude naše spolupráce nadále rozvíjet.